Wstęp

img
Zainteresowanie Międzynarodowego Biura Wychowania (BIE) problematyką celów i teorii wychowania nie jest wynikiem ani czystej spekulacji filozoficznej, ani też jedynie dyskusji akademickich. Zostało wywołane, a nawet narzucone, przez konfrontację tej problematyki z określonymi realiami, które pojawiły się w świecie na początku lat siedemdziesiątych, kiedy Biuro zajęło się procesami innowacji Read the rest of this entry »

Treść kształcenia

img

Deklaracje dotyczące celów ostatecznych i konkretnych zadań są z natury mgliste i sformułowane w terminach ogólnych. Tymczasem w wielu krajach ministerstwa oświaty, władze lokalne czy terenowe ogłaszają nieraz instrukcje przesadnie szczegółowe w sprawie przedmiotów nauczania, ich treści, liczby godzin tygodniowo itp. W niektórych krajach, jak na przykład w Wielkiej Brytanii, szkoły i Read the rest of this entry »

Wychowanie w Tajlandii

img

Ważnym celem edukacji jest udzielenie pomocy każdej jednostce, by zdawała sobie sprawę ze swej roli we wspólnocie: faktu przynależności do narodu tajskiego, a zarazem do całej ludzkości przeżywania poczucia dumy narodowej służenia narodowemu bezpieczeństwu aktywnego udziału w obronie kraju .

Jak można było przewidywać, wysiłki podjęte dla ukształtowania poczucia tożsamości narodowej i zbudowania narodu w każdym z tych krajów są często z sobą sprzeczne i naruszają klimat pokoju, solidarności i współpracy w regionie. Nierzadko miało to także godne pożałowania następstwa w postaci Read the rest of this entry »

Narodowe cele ostateczne i edukacja

img

Istnieje wielkie podobieństwo między wszystkimi krajami regionu w deklarowaniu celów wychowania. Można się było tego spodziewać w regionie, który przejawia tyle podobieństw i gdzie przez tak długi okres narody spotykały się, walczyły z sobą i współdziałały. Ich prawa i konstytucje zostały sformułowane w taki sposób, że wśród wielkich celów wychowania znajdą się z pewnością takie, jak rozwój jedności narodowej, lojalność wobec ojczyzny, szacunek dla szefów państwa, posłuszeństwo wobec prawa, działanie na rzecz rozwoju społecznego, ekonomicznego i kulturalnego itp.

Read the rest of this entry »